1. Udělujete tímto souhlas společnosti SKI RACIO, se sídlem Sokolovská 1114, 323 00 Plzeň 1-Bolevec, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– Jméno a Příjmení

– Věk

– E-mail

– Telefonní číslo

– Dovednost lyžaře

2. Jméno, příjmení, věk, telefonní číslo, e-mail, dovednost lyžaře je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpracování obchodník nabídek souvisejících s rezervací termínu lyžařského kurzu. Tyto údaje budou Správcem

zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je

dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na

kontaktní údaje společnosti (skola@lsracio.cz).

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou

zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v

současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto

údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě

požadovat omezení zpracování,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.